Actueel

Aanvangstijd zondagse bijeenkomsten

Het hele jaar door beginnen de zondagse bijeenkomsten om 10.00 uur.

Nieuwe naam voor vereniging en gebouw


Maandag 3 juni hebben de leden van de open geloofsgemeenschap NPB Veenendaal - in een speciale ALV - met veel overtuiging en enthousiasme een nieuwe naam gekozen:
het venster
ruimte voor bezinning en bezieling

Drie namen werden speels voorgesteld door Rinie van der Leer, Eveline de Kock, Els de Roo en Annemarie Viergever. Na stilte en ruimte voor meditatie was er een stemming die uiteindelijk deze nieuwe naam opleverde voor onze vereniging én voor het
gebouwtje.
We hebben afgesproken nu samen te gaan werken aan de invulling zodat die naam vertrouwd gaat klinken.
U leest daar in de komende maanden meer over!’

Bijeenkomsten Lied van de Ziel

Het vijfde seizoen Lied van de Ziel o.l.v. Ronald Naar start op vrijdag 26 september.

Er worden eenvoudige, vaak meerstemmige, liederen gezongen, uit allerlei culturen en spirituele tradities. Uitbundige en ingetogen stemmingen wisselen elkaar af. Er is ruimte voor reflectie, mijmering en uitwisseling n.a.v. de liedteksten, een gedicht of een verhaal,

Je hoeft geen noten te kunnen lezen of een ervaren zanger(es) te zijn.

De volgende data zijn vastgelegd voor het vijfde seizoen: 31 oktober, 28 november, 19 december, 30 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni.

Extra muzikale begeleiding wordt ingezet op 19 december. Muzikanten zijn dan bijzonder welkom. Bespeel je een instrument, neem dan uiterlijk twee weken voor de sessie contact op met Ronald Naar, tel. 0343 456646. Zo nodig kan er dan nog een repetitie plaatsvinden.

De avonden beginnen om 20.00 uur, er is koffie/thee vanaf 19.30 uur.

Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.


Spiritueel Café 

Zin in een avond denken en praten over een interessant thema, een avond met een uitgelezen kans op verdieping? Naast het programma dat tot 21.00 uur duurt, is er ook ruimte voor andere gesprekken en ontmoetingen.

Inlichtingen bij Alette Westening, tel. 751028, e-mail: a.westening@gmail.com.

Data:      15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april

Inloop:    vanaf 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur


Sacred Dance

Cursus najaar 2014 Sacred Dance/Méditation des Tanzes o.l.v. Oda Damen, opgeleid dansdocente

In - en uitademing, beweging en rust, muziek en de stilte tussen de noten; dat zijn elementen die samenkomen in Sacred Dance/Méditation des Tanzes.

Een dansvorm waarin o.a. de symboliek van de getallen en van de aloude vormen zoals cirkel, kruis en lemniscaat te ervaren is.
Een dansvorm die de beleving aanspreekt en niet zozeer om prestatie vraagt.
De muziek is afwisselend van tempo en genre. De ene keer meer meditatief bijv. Bach of een mantra van Taizé , de andere keer een snellere volks of eigentijdse melodie.

Naarmate kerstmis nadert, ervaren we meer en meer de symboliek van duisternis en licht.
De cursus wordt op 19 december afgesloten met een eenvoudig ritueel, waarin de dansen samengebracht worden met tekst. 
De cursus vindt plaats op vrijdagochtend in Het Venster, aanvang 10.00 uur.

Gegevens

o Data: 17, 24 en 31 oktober, 7, 21 en 28 november, 5, 12 en 19 december 2014.

o Wie nog niet eerder heeft deelgenomen aan sacred dance, kan 17 oktober beschouwen als proefles en dan beslissen wel/niet door te gaan met de hele cursus.

o Kosten voor de hele cursus € 82,- voor niet-leden en € 73,- voor leden/donateurs van Het Venster. De proefles kost € 8,00. Betaling gaarne vooraf door overmaking naar rekeningnummer NL39 INGB 0000 6117 76 t.n.v. geloofsgemeenschap NPB Veenendaal o.v.v. sacred dance.

o Nadere inlichtingen en opgeven bij Els van Duijvenbode, e-mail: els@duijvenbode.nl of tel. 0318 526027.

 X-liedjes

Zondag 23 december 2012 beëindigde Henk Harmsen in het NPB-huis zijn serie Voorbijganger. In het NPB-huis blijven zijn liederen en verhalen een belangrijke plaats innemen, Zie voor zijn liederen:

en voor zijn verhalenbundel:

Impressies van een lezer vindt u op:

De boeken van Henk Harmsen zijn verkrijgbaar via


(Contact)ochtenden op dinsdag

De contactochtenden vinden 2 x per maand plaats: op de 1e en 3e dinsdag van de maand.

De data zijn 6 en 20 januari,  3 en 17 februari,  3 en 17 maart,  7 en 21 april. Op deze ochtenden worden thema's besproken of er wordt alleen maar gezellig gepraat over zaken die ons ter harte gaan. Als er een uitje wordt gepland of een bijzondere activiteit op een van deze dagen, wordt dat tijdig bekendgemaakt.

Tijd: 10.00 tot 11.30 uur.

Contactpersoon: Wil Gouda, tel. 0318 820357.

M.i.v. januari 2015 is er op de overige dinsdagen op dezelfde tijd een handwerkgroepje aanwezig om samen te haken en te breien, eventueel voor een goed doel. Het handwerken wordt begeleid door Catrien Renkema. Opgeven hiervoor is niet nodig.Moeder Aarde Groep


Wie meer wil weten over de activiteiten van deze groep kan inlichtingen opvragen bij
moederaardegroep@gmail.com of informeer in Het Venster bij Jos Somsen.
Wie belangstelling heeft, is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten.

Yoga en mindfulness 

Kijk voor nadere gegevens op de website www.wayupyoga.nl
Informatie bij AnneMarie Viergever:  tel. 0318 540810 of 06 13840994, e-mail annemarie.viergever@gmail.com


Tekenen

Rinie van der Leer geeft tekencursussen voor kinderen en volwassenen en losse dagworkshops voor volwassenen.
Voor aanmelding en informatie: info@tekenenvanbinnenuit.nl.

 

(Het overzicht van alle bijeenkomsten op zondag in Het Venster staat op de thuispagina.)

 

Contactblad Ruimte in 't Veen

De nieuwe editie van RiV (april tot augustus 2013) is begin april verschenen. De nieuwste gegevens zijn verwerkt op de verschillende pagina's van deze website. Een kopie van het laatst verschenen nummer is opgenomen onder pdf-bestanden.
Het volgende nummer verschijnt augustus 2013.
Inlichtingen: els@duijvenbode.nl


Subpagina''s (1): Open podium
ĉ
Jan Veerbeek,
21 aug. 2012 06:07
Ċ
Jan Veerbeek,
10 aug. 2012 06:54
ć
Jan Veerbeek,
28 jan. 2013 09:57
Comments