Bijeenkomsten op zondag

Op zondagmorgen is er in Het Venster bijna altijd een vorm van samenkomst: Dat kan zijn: 


v      Viering:
Een viering  met een 'vrijzinnig-christelijk' karakter, geleid door voorgangers die lid zijn van Het Venster of door gast-voorgangers. Er is aandacht voor (liturgische) vernieuwing. 

De x-liedjes van Henk Harmsen nemen vaak een prominente plaats in. Henk Harmsen zelf verzorgde in het NPB-huis in de periode 2000-2012 tientallen bijeenkomsen (afsluiting; 23 december 2012) . 
Voorbeelden van zijn uitdagende verhalen en spirituele liederen zijn te vinden op resp. www.openruimte.nl en www.x-liedjes.nl.


v     
 Geloof en samenleving:
Ongeveer acht keer per jaar is er een z.g. geloof en samenleving bijeenkomst, de sprekers en daarom ook de onderwerpen zijn zeer divers. Aansluitend aan de lezing is er gelegenheid tot uitwisseling van gedachten.


v     
 Thema-ontmoetingen:
Een vaste kern van enthousiaste Het Venster-leden o.l.v. Jan Dijksterhuis organiseert regelmatig thema-ontmoetingen: open, creatief en ontmoetend.


v      Open ruimte
Een Open ruimte is een ingeplande bijeenkomst, waar gelegenheid wordt geboden aan leden/donateurs (eventueel samen met anderen) om iets dat hen bezighoudt met de aanwezigen te delen/samen te doen. Dit wordt voorbereid door de leden zelf, al dan niet ondersteund door Martin Schuitemaker, Jos Somsen of Eveline de Kock.(werkgroep Open Ruimte).


v    
Open plek:
Als er onverwacht een open plek ontstaat creëren we ruimte om ter plekke de bijeenkomst met elkaar in te vullen: poëtisch, muzikaal, met teksten enz. Iedere bezoeker kan leuke, boeiende en/of inspirerende ideeën ter plekke aanvoeren en/of uitvoeren.

De kinderen kunnen tijdens de bijeenkomst aan tafel creatief bezig zijn.

Na afloop is iedereen van harte welkom om nog even te blijven en gezellig na te praten.

Info: 0318 526027 (Els van Duijvenbode).