Informele Soefidienst

zondag 2 maart 2014, aanvang 10.30 uur


Voorganger: Elizabeth van den BrinkDe Informele Soefidienst is een viering van religieuze eenheid.

Er zullen korte stukjes worden gelezen uit de heilige boeken van de wereldreligies: hindoeïsme, boeddhisme, religie van Zarathoestra, jodendom, christendom, islam en enkele teksten uit een mystiek geschrift.

Het universele soefisme is een levenshouding met als kernwoorden liefde, harmonie en schoonheid. Dit zijn de woorden van de boodschap van het universele soefisme, zoals dat een eeuw geleden door de Indiase mysticus Hazrat Inayat Khan aan de wereld is gebracht. Het is geen nieuwe religie, maar een weg, die de mens door het leven kan leiden. Een weg, die onze innerlijke én onze uiterlijke leefwereld met elkaar verbindt.

Hierbij gaat het om het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de religie van liefde en wijsheid.

Het soefisme wil door uitwisseling van gedachten en idealen meewerken aan een wereld van vrede, waarbij de medemens kan worden ontmoet, voorbij de grenzen van naties en geloofsovertuigingen en waarbij niemand zijn of haar godsdienst of levensovertuiging behoeft te verlaten. Door het ontwikkelen van inzicht en het verruimen van bewustzijn kan men tot een beter begrip komen voor het leven in al zijn aspecten, zowel individueel alsook in het licht van de gehele schepping.

Comments