Geloof en Samenleving

Voor de serie Geloof en Samenleving nodigt Het Venster mensen uit van buiten de eigen kring die iets bijzonders te melden hebben op het gebied van vrijzinnig geloven en/of de samenleving. 
Het totale overzicht van bijeenkomsten op zondag staat op de
thuispagina
 Geloof en Samenleving – 25 januari 2015

Meister Eckhart: leven zonder waarom

 Welmoed Vlieger

Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst en Levensbeschouwing en Wijsbegeerte gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waarin zij zich specialiseerde in het werk en denken van Meister Eckhart. Naast haar werkzaamheden als docent en publicist geeft Welmoed lezingen en workshops over Meister Eckhart. Meer informatie: www.welmoedvlieger.nl.

Bijna zeven eeuwen na zijn sterfdag geniet de middeleeuwse theoloog/mysticus Meister Eckhart meer belangstelling dan ooit tevoren. Niet alleen christenen, maar ook boeddhisten, atheïsten en mensen die op hun eigen wijze invulling geven aan hun spirituele weg beschouwen Eckhart als een inspirerende gids bij hun zoektocht.

Een van de centrale thema’s in Eckharts mystieke prediking vormt het thema van de Godsgeboorte in de ziel, de vereniging van God en mens. Eckharts leer van de Godsgeboorte draait uiteindelijk uit op een praktische levenswijze die is geworteld in ontvankelijkheid: een leven zonder waarom. Leven zonder waarom wil zeggen: op een open en onbevangen wijze zijn en handelen, zonder er iets specifieks van te verlangen of verwachten, zonder hierin iets voor jezelf te beogen, maar gewoon, zonder waarom. Eckharts visie op de mens en de raad te leven vanuit ontvankelijkheid staan lijnrecht tegenover de gangbare mentaliteit die zich breed maakt in het innerlijke maakbaarheidsideaal. We wensen onszelf voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen, zicht te hebben op onze oorsprong en eindbestemming, want zo hebben we grip op ons leven en kunnen we ons doelen stellen. Hoewel deze mentaliteit zich in de huidige tijd opdringt als de enige, zekere weg is een leven in het hier en nu in zijn weerloosheid sterker, aldus Eckhart. Dat veronderstelt echter een juist perspectief op het hier en nu.

Aan de hand van Eckharts leer van de Godsgeboorte in de ziel gaan we stap voor stap na welk perspectief Eckhart hier voor ogen heeft en hoe dit tot uitdrukking kan komen in het praktische handelen en leven.

Geloof en samenleving - 22 februari 2015 14.00 uur

In de schaduw van Rodin
Het levensverhaal van Camille Claudel

 Els Buitendijk
Larense actrice en oud-televisieomroepster/hoorspelactrice

De voordracht gaat over de beeldhouwster Camille Claudel, leerlinge, muze en maîtresse van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin.
Zij werd 150 jaar geleden geboren op 8 december 1864 op het Franse platteland van Aisne en overleed in 1943. Ze was de oudste zuster van de Franse dichter, dramaturg en diplomaat Paul Claudel.

 Ondanks al haar talent zat het leven voor haar vol ontgoocheling en verbittering. Zij werd door haar familie 'gek' verklaard en in een krankzinnigengesticht geplaatst.

 Het is een prachtig, ontroerend levensverhaal dat u zal meevoeren en inzicht zal geven in het tragisch verloop van het leven van een groot, maar in die tijd miskend talent.
De indrukwekkende vertelling wordt begeleid door zorgvuldig gekozen muziekfragmenten.

 Aanvang: 14.00 uur

Geloof en Samenleving – 22 maart 2015

Theaterstuk Alejandra en José, het verhaal van twee jonge mensen uit Mexico

 Nellie Markus
Nellie is dramatherapeute, en speelt het theaterstuk Alejandra en José.

Nellie kwam in Mexico in aanraking met WereldOuders (heeft als doel het leven van kinderen in arme landen structureel te verbeteren en werft daarvoor fondsen in Nederland). 
Het werk van deze organisatie kenmerkt zich door intensieve, liefdevolle begeleiding van kinderen, goede (medische) zorg en scholing, zowel in de eigen tehuizen als in de omringende gemeenschap. In de familiehuizen (onderdeel van WereldOuders) is er liefde, oprechte aandacht voor de kinderen die daar zichtbaar van genieten; de keerzijde is de confrontatie met kinderen wiens ogen boekdelen spreken. Logisch, als je hun achtergrond kent.

Het theaterstuk verhaalt over gebeurtenissen die de kinderen echt hebben meegemaakt; het geweld en de wanhoop die hun ten deel valt is niet verzonnen, net zo min als de hoop die het familiehuis hun biedt.
Als dramatherapeute weet Nellie wat Creatieve Therapie (drama, beeldend, muziek, dans) betekent voor kinderen die het nodige hebben meegemaakt. En er ontstond het plan om creatieve projecten ter plekke aan te bieden. Geld voor vakkrachten. Een ruimte on theater te kunnen maken. Om te schilderen, te dansen en te musiceren.

 Zie voor meer bijzonderheden: www.nelliemarkus.nl.

 Na het theaterstuk (duurt circa een uur) is er eerst een koffiepauze en daarna wordt de dvd Het andere Mexico getoond. Hierin worden de aantrekkelijke en mindere kanten van Mexico getoond en een indruk van een familiehuis gegeven.
De dvd is een waardevolle aanvulling op het theaterstuk en biedt nog meer inzicht waarom de jongeren onze steun zo verdienen.
De dvd duurt een half uur. En daarna is er nog gelegenheid voor discussie.

ARCHIEFGeloof en Samenleving – 16 november 2014

Spiegeltijd – filosofisch solotheater in mystieke sfeer

 Kirsten Benschop

Kirsten Benschop is theatermaker en tekstschrijver. Zij maakt theatersolo’s die nét een spade dieper graven. In het jaar 2000 richt zij het gezelschap K’onTour Theater op. Hier regisseert en acteert zij tot 2007 met collega-acteurs diverse voorstellingen voor o.a. bedrijf, bibliotheek en onderwijs. Vanaf 2008 brengt Kirsten met K’onTour Theater solovoorstellingen door het hele land: eerst eigen bewerkingen van bestaande verhalen/boeken, later volgen zelfgeschreven producties. Zoals Wie stenen losbreekt en Adempauze. Zie ook de website www.k-ontour.nl.

 Spiegeltijd is een bijzondere mix van magisch realisme en hedendaagse werkelijkheid met veel vragen en nog minder antwoorden.

 Leonie, een jonge eigentijdse journaliste, krijgt opdracht een interview af te nemen bij de excentrieke Rosanna V. Een bijzondere reeks vraaggesprekken volgt. Al snel blijkt dat sommige vragen niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Enerzijds voelt Leonie zich aangetrokken tot de wijze levenslessen van deze tijdloze Rosanna V.; anderzijds is er ook weerstand, onbegrip.
In dromen nestelen verwarring en spanning zich in Leonies leven. Een zuigende kracht van iets dat groter is dan zijzelf, brengt haar langzaam in beweging. Als Leonie onverwachts ontslag krijgt, zijn haar vragen niet langer beroepsmatig. Nu is zij het zelf die moet worden bevraagd op zoek naar de juiste antwoorden.

Een bezoek aan Rosanna V. lijkt onvermijdelijk... want:

In het leven kun je gemakkelijk van jezelf vervreemden.Er zijn dingen die je weghouden van datgene dat je zou moeten doen, van diegene die je werkelijk bent.’            - Rosanna V.

Geloof en Samenleving – 26 oktober 2014

De hele olifant in beeld
Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede

 Marja de Vries

Marja de Vries (1954) studeerde biologie en ecologie. Op zoek naar inzicht in hoe wij als mensen in harmonie met de natuur kunnen leven, bezocht ze verschillende inheemse culturen en ontwikkelde ze haar intuïtieve communicatie met de natuur. Sinds 2003 zet ze zich volledig in om bij te dragen aan een wereldwijde transformatie en het creëren van een wereld waarin alles en iedereen in harmonie met al het andere kan leven.

 Universele wetten liggen ten grondslag aan de ordening en harmonie van het universum en zijn terug te vinden in alle verschillende wijsheidstradities. Steeds meer recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen lijken deze visie te bevestigen. Inzicht in deze wetmatigheden biedt een nieuw en samenhangend wereldbeeld, waardoor de verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Het helpt om te begrijpen wat nodig is om zowel de balans in onszelf, in onze samenleving als wereldwijd te herstellen.

 Bewustzijn ligt aan alles ten grondslag. Het is niet alleen iets wat tot alles doordringt. Het speelt zelfs een ordenende rol bij het ontstaan van leven en materie. In plaats dat materie bewustzijn zou voortbrengen zoals altijd is gedacht, beginnen verschillende wetenschappers te vermoeden dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat bewustzijn leven en materie voortbrengt.

 Dit inzicht betekent volgens Marja de Vries een verandering van het wereldbeeld dat lange tijd ten grondslag heeft gelegen aan de westerse wetenschap. Liefde en bewustzijn: de fundamentele bronnen van alles. Ze zijn zelfs de drijvende krachten achter het proces van evolutie, waaraan wij mensen deelnemen.

 Wat de openbaringen van de wijzen en mystici ons vertellen, is dat de werkelijkheid waarin we leven meer is dan de ons bekende werkelijkheid. Ze laten ons weten dat het universum veel groter en verrassender is dan wat we uitsluitend op grond van onze vijf zintuigen zouden vermoeden. Mystici zijn tijdens hun ervaring van Eén-zijn-met-Alles in staat geweest om alle verschillende niveaus van de realiteit waar te nemen, waardoor zij door alle lagen heen tot aan de Bron konden kijken.

De hele olifant in beeld
         Uitg. Ankh-Hermes 

ISBN 978-90-202-8460-7 

De lezing begint om 10.00 uur en eindigt ongeveer  om 11.15 uur.
Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

Geloof en Samenleving – 28 september 2014

Onze hersenactiviteit

Christiaan de Kock

Christiaan P.J. de Kock, PhD, is universitair docent Neurowetenschappen op de Vrije Universiteit Amsterdam

Onze hersenen zijn een ingewikkeld netwerk van verschillende bouwstenen: de individuele hersencellen. Deze hersencellen hebben ieder een eigen structuur en bijbehorende functie. In zijn groep wordt het gedetailleerde bouwplan van onze cortex (de buitenste schil van onze hersenen) bestudeerd.
In zijn presentatie van vorig jaar heeft hij op een interactieve manier laten zien hoe krachtig, maar ook hoe zwak onze hersenen kunnen zijn in het verwerken van informatie. Recent ontwikkelde technieken en kennis stellen ons inmiddels in staat hersenactiviteit en gedrag te manipuleren. Dit kan heel vrijblijvend zijn, maar ook heel ingrijpend.
In de presentatie van vandaag zal hij aan de hand van enkele voorbeelden de discussie op gang brengen, waar gevoelsmatig de grens hoort te liggen van het manipuleren van hersenactiviteit. De grens in de wetenschap ligt namelijk doorgaans verder dan in de samenleving.

Geloof en Samenleving -  22 juni 2014

Er is meer…

Marit Karssens

Zij zal eerst willen vertellen wie zij is, wat zij doet, wat haar raakt.

In dit verhaal zal het gaan over haar contact met de Lichtwereld, met Herrezen Meesters, over het channelen van bijzondere boodschappen, over mooie ervaringen met engelen en hoe zij op deze weg terecht is gekomen, een heel menselijk ervaringsverhaal…

Zij zegt: ik sta met twee benen stevig op de grond, en mijn verhaal zal niet zweverig zijn, juist omdat ik iemand ben als alle anderen en duidelijk zal worden dat iedereen bijzondere ervaringen meemaakt, of zal kunnen meemaken. Door te vertellen over mijn persoonlijke weg, zal duidelijk worden dat het voor iedereen mogelijk is om dit te voelen, te ervaren, als je de angst voor het onbekende los zou kunnen laten.

Mijn verhaal is gebaseerd op mijn Waarheid, op mijn eigen ervaringen, ieder staat vrij zijn eigen Waarheid te voelen, ik dring niemand iets op. Ik hoop mensen te raken op hartsniveau, daar waar een ieder weet en voelt wat Waarheid is.

 

Marit geeft:

-          Reconnectieve energiebehandelingen en workshopsmeditatie avonden

-          Healing Arts sessies

-          Kindercoaching met de Healing Arts methode

-          Dromenuitleg of een persoonlijke channeling met mr. Kuthumi

-          Mantrazang

Zij heeft de volgende opleidingen gedaan:  Intuïtieve Ontwikkeling 1 jaar, Healing Arts verdiepingscursus I, II, III, Kindercoaching en diverse aanvullende verdiepingscursussen.

Voor meer informatie, ga naar www.dewegvanhetlicht.nl.

De lezing begint om 10.00 uur en duurt ca. 1.5 uur.

Geloof en Samenleving - 25 mei 2014

Levensloop

 Obe Bootsma

 Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.

Je levensverhaal is als een schatkist vol met dingen, daden, mensen en herinneringen. Sommige groot, andere klein, maar ze horen bij je en samen vertellen ze het verhaal van je leven.

Levensverhalen gaan vooral over bijzondere gebeurtenissen, keerpunten, belangrijke ontmoetingen en keuzes die in het leven gemaakt zijn.

Wij reflecteren veelal op deze wijze over onszelf.

Hoe worden wij onszelf eigenlijk bewust? Veel in ons leven gaat min of meer automatisch via de interactie met de buitenwereld. Door uitwisseling met anderen toetsen we onze ervaringen, volgen we wel of niet adviezen op en brengen we eventueel veranderingen aan.
Samenvattend noemt hij dit: richting geven aan je leven door middel van oriëntatie op de buiten-wereld. De weg die afgelegd wordt tussen jou en de buitenwereld gaat van buiten (informatie) naar binnen (wat doe ik ermee?).

Door het levensverhaal als vertrekpunt te nemen draaien we deze posities om. We kijken van binnenuit (wie ben ik?) naar buiten (wat zijn de consequenties) en komen zo tot wat hij noemt de innerlijke oriëntatie.

Obe Bootsma heeft zich geschoold in de sociale aspecten van organisaties. Op verschillende maatschappelijke plekken heef hij dit thema verdiept. Toen specifieke jeugdherinneringen ineens naar bovenkwamen, is hij gestart met het onderzoeken van zijn leven en onderhoud plegen aan dat wat hem is overkomen. In een radio interview maakte hij een bepaalde vergelijking en flapte eruit dat er een ‘onderhoudswerkplaats’ voor mensen nodig was. In 2003 heeft hij de daad bij het woord gevoegd en zijn ontwikkelwerkplaats gestart. Hij laat mensen ontdekken dat het mogelijk is onderhoud te plegen aan je levensverhaal (zie www.levenslopen.nl). 


Geloof en Samenleving -  27 april 2014

Levenscirkel

Carool Popelier
Voordrachtskunstenaar Carool Popelier presenteert een prachtige ver-haalvoorstelling over een Oudgriekse mythe over een zwervende moedergodin, haar geroofde dochter en de god van het Dodenrijk.Niet zomaar een verhaal, maar een verhaal over inwijding.Inwijding in menswording en in de seizoenen van ’n mensenleven.

Hij vertelt eerst twintig minuten deze oude Griekse mythe als verhaal. Hierna gaat hij op een gevoelvolle, indringende en haast persoonlijke manier in op thema’s als vergankelijkheid, herfst en lente, licht en donker, dood en leven.

Meerdere keren in het men-senleven scheurt de aarde open onder je voeten, ervaar je wat donker is, en het verlangen naar het licht. Dat is de kracht van deze prach-tige verhaalvoorstelling voor een volwassen publiek:

verhaal, verstilling, fraaie gedichten en afbeeldingen van natuuropnamen en afbeeldingen van op dit verhaal geïnspireerde kunst van vele eeuwen.
De muziekfragmenten op band zijn adembenemend mooi….

Kortom: een voorstelling, waar je stil van wordt, steeds dieper afdalend,en ontroerend.

Carool Popelier staat bekend als de man, die al 30 jaar lang op zijn geheel eigen en unieke wijze mythen vertelt. Hij weet waarover hij vertelt. Hij maakt een eeuwenoud verhaal tot een verhaal van deze tijd en deze mens, met een hoog gehalte aan realiteit, aan hier en nu. Hij gebruikt geen moeilijke taal, men hoeft de mythe niet te kennen. Hij vertelt zo beeldend, alsof de goden elk moment zo de zaal kunnen binnenkomen.
Zie website: www.verhaalapart.nl.

Geloof en Samenleving - 23 maart 2014

Kennismaken met Eckhart Tolle is een kennismaken met jezelf

Evert van de Ven

Soms loopt je leven niet zoals jij het wilt. Misschien voel je je overspannen of verveeld, of ben je ziek, heb je problemen op school of op je werk, binnen je gezin of binnen je relatie. Misschien weet je precies wat er aan de hand is, maar misschien is het slechts een vaag gevoel. Je weet dat er iets is dat je anders moet doen, maar wat?  De vraag: ‘wat bezielt mij?’, kan daarbij een behulpzame vraag zijn om het antwoord op deze praktische vraag te vinden en is tevens een vraag die je de weg wijst naar het antwoord op een veel dieper liggende vraag: ‘wie ben ik en wat wil ik?’

Deze vragen vormen ook het fundament van het boek 
Een kennismaking met Eckhart Tolle en leiden tot het antwoord dat hoe meer vertrouwd je raakt met het kennismaken met Eckhart Tolle en zijn teachings je automatisch meer en meer zicht krijgt op jezelf, op wat jou beweegt en inspireert en uiteindelijk op wie jij bent.

In deze levendige lezing komen al deze vragen en antwoorden aan de orde en zul je jezelf vanuit een ander perspectief gaan zien.

Op zijn toegankelijke, humorvolle manier neemt Tollekenner Evert van de Ven (1960, bewustzijnstrainer) je mee in het leven en werk van Eckhart Tolle.
Zijn lezing wijst een heldere en ongecompliceerde weg naar hoe je je kunt overgeven aan verandering en het dagelijks leven tegemoet kunt treden met de kracht van het Nu. Van de Ven vertelt je de clou om aan de hand van de lessen van Tolle je eigen, unieke bruisende levendigheid te ontdekken en je eigen pad te gaan. 

Geloof en Samenleving -  23 februari 2014

 Ayurveda en spiritualiteit

 Robert Swami Persaud

 De Ayurveda, een eeuwenoude natuurgeneeskunde met filosofische en spirituele dimensies van Indiase oorsprong, gaat ervan uit dat medicijnen, of ze nou regulier of zogenaamd natuurlijk zijn, niet genoeg te bieden hebben om de levenskwaliteit van een mens te verhogen.

Chronische ziekten en klachten en algemene malaise zoals voortdurende moeheid, depressies, angsten en overmatige spanningen verdwijnen niet met pillen en druppels. Overgewicht komt telkens terug na het zoveelste dieet.

De Ayurveda zegt dan ook dat al die problemen voortkomen uit onbalansen binnen je persoonlijk type, je 'constitutie'. Verbetering van je gezondheid, normalisatie van je lichaamsgewicht en verhoging van je levenskwaliteit is een kwestie van goede en smakelijke voeding, niet van diëten, medicijnen of supplementen.

Ayurveda is voedingsleer, heeft te maken met massagetechnieken, spiritualiteit en veel meer. Volgens Robert is het lastig om in westerse bewoordingen uit te leggen wat Ayurveda betekent. ‘Ik heb de neiging om te zeggen dat het de wetenschap van het leven is, maar dat is te westers geformuleerd. Het gaat veel meer om inzicht in het leven, jouw leven, het leven van mens, dier en plant en alle kosmische ver-schijnselen. Ayurveda gaat over leven en dood.

Maar het hiernamaals zul je alleen maar kunnen doorvoelen als je het hiernumaals begrijpt,’ aldus de ayurvedisch geneeskundige.

 Robert Swami Persaud volgde zijn Ayurvedische opleiding in Zuid-India en studeerde in Nederland ondermeer farmacologie voor artsenbezoekers.

Hij heeft een Ayurvedische praktijk in Nijmegen.

Zie www.ayurveda-center.com

 

 De lezing begint om 10.30 uur en duurt 1½ uur.

Geloof en Samenleving - 26 januari 2014

Ellen Scheffer

Zelfdoding in een ander licht

Wij leven in een cultuur die een enorme angst kent voor de dood. Dat geldt zowel voor diegenen die vanuit hun religie in een hiernamaals geloven als voor hen die menen dat er na de dood niets meer is. Vanuit die angst is het begrijpelijk dat zelfdoding nog steeds een enorm taboe is. ‘Gewoon’ sterven is al erg, laat staan dat je zélf een einde aan je leven maakt. Als iemand een poging tot zelfdoding onder-neemt, wordt hij dan ook meestal geconfronteerd met negatieve reacties als onbegrip, afkeuring, woede, verzet, gêne of ontkenning. Ook nabestaanden van zelfdoding krijgen vaak met dit soort reacties te maken. Zij voelen zich niet alleen afgewezen en in de steek gelaten door degene die een al of niet geslaagde suïcide-oging deed, maar ook door de buitenwereld, die vaak sterk veroordelend en geschokt reageert. Hun meestal toch al aanwezige schuld- en schaamtegevoel kan daardoor in hoge mate versterkt worden.

In het maatschappelijk debat over belangrijke thema's als bijvoorbeeld zelfdoding en euthanasie komt vrijwel nooit een meer spirituele visie aan bod. Dat gemis heeft Ellen Scheffer aangezet tot het schrijven van haar boek Zelfdoding in het licht van de ziel, waarin zij in veertien gesprekken nabestaanden, mensen die een poging tot zelfdoding deden en therapeuten uit het alternatieve circuit, aan het woord laat komen. Zij gaat daarbij uit van de gedachte dat we een ziel hebben die na de dood voortleeft en die steeds opnieuw incarneert om op aarde ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Deze visie leidt tot een wezenlijk andere benadering, die helend kan werken en het mogelijk maakt zonder oordeel en met mededogen om te gaan met dit beladen onderwerp.

Ellen Scheffer is ook auteur van het boek Vederlicht – leven en werken met spirituele gidsen en van Licht op je levenspad – ontdek je zielsplan en werk samen met je gidsen dat binnenkort uit zal komen. Daarnaast is zij spiritueel coach en beeldend kunstenaar. (www.ellenscheffer.nl)

 

De lezing begint om 10.30 uur en duurt ongeveer 1½ uur.

Geloof en Samenleving – 17 november 2013

Jort Bijleveld

Empathie in de samenleving

 

Jort Bijleveld (1978) werkt als trainer Open Communiceren (gebaseerd op Geweldloze Communicatie). Hij studeerde Culturele Maatschappelijke Vorming in Nijmegen en volgde de 3-jarige opleiding bij het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie). Jort begeleidt sinds zijn zeven-tiende groepen bij verandering. Hij werkte jarenlang in het onderwijs en nu als zelfstandige voor de Zes Dorpen Club (www.zesdorpenclub.nl). 

 

Veel mensen kennen de betekenis van het woord empathie, kort samengevat: inlevingsvermogen. Toch is niet iedereen in staat z’n vermogen tot empathie aan te boren ten tijde van (persoonlijke) crisis. We kennen het misschien allemaal, een bepaalde gebeurtenis in de maatschappij wekt onze woede of verdriet. Of iemand in persoonlijke kring zegt iets dat ons raakt.

De manier waarop we vervolgens communiceren over deze gebeurtenissen bepaalt zowel het welzijn van de ander als dat van onszelf. Als we op zo’n moment de ander veroordelen, analyseren of diagnosticeren (of onszelf), dan ontstaat er ruzie, pestgedrag, conflict of zelfs oorlog met de ander (of met onszelf). Als we op zo’n moment kijken naar de gevoelens van de ander (of die van onszelf), en kijken naar zijn (onze) diepere beweegredenen, dan ontstaat er ruimte voor verbinding en compassie.

 

Tijdens de lezing wil Jort u uitnodigen om met hem mee te denken over hoe we met empathie en compassie kunnen kijken naar ‘gebeurtenissen’ in de samenleving of in onze eigen familie. 

Geloof en Samenleving – 27 oktober 2013

Dag van de Stilte

 

Edwin Wolvekamp

Edwin Wolvekamp heeft ruim tien jaar in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties mensen gecoacht. Hij heeft de opleiding ‘professioneel coach’ van het instituut ‘Psycho-dynamica’ gevolgd.  Hij heeft nu een eigen coachingspraktijk.

Dit is de derde keer dat er een Dag van de Stilte in ons land wordt gehouden, op de dag dat de zomertijd overgaat in de wintertijd.

Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging.

Het doel van deze jaarlijks terugkerende themadag is om de waarde en werking van stilte en innerlijke rust onder de aandacht te brengen.

 

Enkele citaten over stilte:

-          Kijk eens naar een boom, een bloem, een plant. Laat je bewustzijn erop rusten. Wat zijn ze stil, wat zijn ze diep geworteld in Zijn, laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is.

-          Innerlijke stilte is een zeldzaam goed. Uiterlijk kunnen we de stilte opzoeken, maar innerlijk is het aan ons haar zelf te creëren…

-          Als je het contact met de innerlijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte.

-          Yoga is het beheersen van de bewegingen in het bewustzijn.

-          In stilte de ander nabij zijn.

-          Er is iets buiten onze geest, dat blijft altijd in stilte. Het is het ultieme mysterie voorbij het denken.

 

Op de Dag van de Stilte zijn er stiltewandelingen, stiltevieringen in kerken, lezingen, meditatiesessies, concerten, kunstzinnige activiteiten en mindfulness trainingen. Op heel veel verschillende manieren kan uiting worden gegeven aan het belang van stilte en innerlijke rust voor de kwaliteit van ons leven.Geloof en Samenleving - 22 september 2013

De kracht en beperkingen van ons brein

Christiaan P.J. de Kock

Op 22 september, aanvang 10.00 uur, spreekt  Christiaan P.J.de Kock. PhD, over dit onderwerp.

     Momenteel is hij universitair docent op de Vrije             Universiteit Amsterdam en doet hij ook                     hersenonderzoek.

 Zijn onderzoek richt zich op de vraagstelling: ‘gegeven is dat de hersenen uit zeer veel verschillende hersencellen zijn opgebouwd, wat is de functie van deze verschillende hersencellen’.

Om deze vraag te beantwoorden meet hij de elektrische activiteit van individuele hersencellen tijdens het verwerken van (zintuig)informatie en kleurt de gemeten hersencellen voor analyse van de structuur. Op deze manier kan hij de functie (activiteit) koppelen aan het type hersencel (de structuur).

 In zijn presentatie zal hij op een interactieve manier laten zien hoe krachtig onze hersenen zijn in het verwerken van informatie. Aanvullend hierop zal hij ook enkele opdrachten gebruiken waarbij onze hersenen het moeilijk hebben en hij dus net zo makkelijk de zwakte van onze hersenen kan aantonen.

Beide vormen van testen zijn bedoeld om de aanwezigen te laten ervaren hoe onze hersenen werken en daarnaast zal hij enkele voorbeelden laten zien van uitkomsten van zijn eigen onderzoek.

Dit is een lezing in de serie Geloof en Samenleving.

De toegang is vrij.


Geloof en Samenleving – 16 juni 2013

 Leef je eigen Mythe

Over religie, mythen en ons zelf

 

Harm Knoop

Harm Knoop is theoloog en voorganger NPB, trainer, coach, inspirator, vertrouwenspersoon. En altijd als schatgraver. De schat in het binnenste van mensen helpen vinden, opgraven, ontsluiten. Dat is zijn mythe en missie.  Zie www.harmknoop.nl

 

Religie is mythologie, zit boordevol mythen. Mythen zijn geen flauwekul. Zij vertellen over de binnenkant van wie wij zijn. Over de ziel, de innerlijke werkelijkheid die ieder mens in zich draagt, al zijn velen zich er niet van bewust dat zij een grote schat in zich meedragen. Die schat wordt opgegraven: uit religieuze verhalen, sprookjes, dromen, mythen. Luisterend naar de stem van de ziel.

Kunst, liefde en religie spreken de taal van de ziel. Dat is de taal van mythen, dromen en sprookjes. Altijd in beelden die dieper reiken dan de taal van feiten en cijfers. Door religieuze verhalen (weer) als mythen te lezen, krijgen we zicht op de werkelijkheid waar religie over gaat: ons eigenlijk innerlijk, de ziel.

Geïnspireerd door het werk van Carl Jung en de mythologie van Joseph Campbell vertelt Harm Knoop over zijn weg door religie en leven. Voor hem vallen die twee samen en ook in een bedding die het besef en de vreugde oproept dat wij het grootste mysterie van het bestaan in onszelf meedragen: wij zijn dat zélf, dat mysterie. En we kunnen het ontsluiten en vruchtbaar maken voor het grote geheel, wanneer we onze eigen mythe opgraven en gaan verstaan. En we onze eigen mythe gaan leven.

Geloof en Samenleving – 26 mei 2013

 Koopman, Dominee, Kunstenaar

(Geld, God, Geest)

 

Jan Roelofs

Jan Roelofs, is opgeleid als journalist, jurist, coach/trainer. Hij werkt zelfstandig en heeft als tekstschrijver ruim dertig jaar ervaring met allerlei soorten tekst. Zijn boek Koopman, Dominee, Kunstenaar is uitgegeven bij Ankh-Hermes 2011. Op zijn site leest u meer over zijn visie en zijn werk: www.janroelofs.nl

De Nederlandse ziel wordt gekenmerkt door drie archetypen: de Koopman, de Dominee en de Kunstenaar. De eerste twee kennen we allemaal maar al te goed. De Koopman die wordt gedreven door het geld, de Dominee die zich laat leiden door moraliteit en autoriteit van buiten: God.

Volgens Jan Roelofs, schrijver van Koopman, Dominee, Kunstenaar is het nodig dat ook de Kunstenaar in ons allemaal weer wakker wordt, willen we de belofte van de Nederlandse Ziel kunnen vervullen.

In zijn lezing verbindt hij - net als in zijn boek - de Vaderlandse Geschiedenis met de uitdagingen van deze tijd. Op een lichtvoetige en toch diepzinnige manier bespreekt hij hoe we de Kunstenaar er weer bij kunnen krijgen, om behalve het 'Ware' (van de Koopman) en het 'Goede' (van de Dominee) ook het 'Schone' van de Kunstenaar in ons leven te kunnen versterken.


Geloof en Samenleving – 28 april 2013

Meet the judge

 

Marcel Snijders

Marcel Snijders is sinds 1999 werkzaam als rechter in de rechtbank in Arnhem en is daar sinds 2007 kinderrechter.

 

Meet the judge geeft je de kans een rechter in het wild te ontmoeten, zonder dat je daarna wordt veroordeeld. Rechters en hun beslissingen zijn vaak in het nieuws. Meestal gaat het dan om strafrecht. Rechters doen echter veel meer dan alleen misdadigers veroordelen. Veel mensen komen in de loop van hun leven wel eens voor een rechter te zitten. Het kan dan gaan om uiteenlopende dingen zoals een verkeersovertreding, een echtscheiding, een bouwvergunning, een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een ontslag, een schuldsanering, een niet goed afgeleverde keuken, een adoptie of een geschil met de belastingdienst. Het werk van een rechter is dus veelzijdig en er zijn daarom verschillende rechters: strafrechters, bestuurrechters, belastingrechters, vreemdelingenrechters, kantonrechters etc.

Op 28 april spreekt er een kinderrechter over zijn werk. Kinderrechters beslissen over ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen, maar ook over omgangsregelingen en ouderlijk gezag en ze zijn daarnaast ook strafrechter voor minderjarigen.

Hij zal vertellen over de inhoud van zijn werk aan de hand van allerlei aan de praktijk ontleende voorbeelden (zonder namen te noemen natuurlijk). Tegelijkertijd laat hij alle ruimte om hem het hemd van het lijf te vragen.

En hij zal alle vragen beantwoorden, behalve die tot het geheim van de raadkamer behoren.Geloof en Samenleving – 17 maart 2013

Adempauze

 Kirsten Benschop

Adempauze is een 80 minuten durende solovoorstelling van Kirsten Benschop, verbonden aan K’onTour Theater te Veenendaal.

Margreet Blanken heeft voor Adempauze de raamregie verzorgd in de vorm van speladvies.


Adempauze is een psychologische, thrillerachtige reconstructie van een drama, waarin humor niet ontbreekt. Levensbeschouwelijke en maatschappelijke vraagstukken worden niet geschuwd.

Iedereen is geneigd te denken: geweld overkomt alleen een ander, mij niet. Maar wat als op dag het tegendeel blijkt? Een voorstelling die terugvoert naar het moment, waarna de levens van betrokkenen een ongewild en onomkeerbaar andere loop krijgen. Hoe hiermee om te gaan? Hoe het leven oppakken en daar richting aan te geven?

 In de voorstelling Adempauze presenteert hoofdpersoon Vera haar auto-biografische debuutroman ‘Ik adem pauze’ aan het grote publiek.

Tijdens deze presentatie raakt Vera al snel terug in de gebeurtenissen van het door haar geschreven boek. Haar eerste vriendjes, haar studententijd, de steeds slechter wordende relatie tussen haar ouders en dan die schokkende gebeurtenis…

Wat heeft tot deze verschrikkelijke daad geleid?

Wat speelde zich buiten Vera’s gezichtsveld af?

Vera probeert de waarheid boven tafel te krijgen, maar gaandeweg ontdekt zij dat enkel de waarheid achterhalen haar geen vrijheid biedt.

Als zij op een dag Ramon ontmoet, herontdekt zij de liefde. Angstvallig probeert Vera echter haar verleden voor hem verborgen te houden.

Tegen de verwachting in ontstaat juist daardoor ruimte voor haarzelf.

 

In een bijna thrillerachtige reconstructie van gebeurtenissen laat de voorstelling Adempauze zien hoe inzicht, vergeving en liefde Vera hebben gebracht waar zij nu, tien jaar later, staat.

 

Zie voor meer informatie www.kirstenbenschop.nl


Geloof en Samenleving – 17 februari 2013

Slavernij en verslaving

Dr. Hans Dirk van Hoogstraten

 

Dr. Hans Dirk van Hoogstraten is emeritus vrijzinnig predikant/voorganger NPB (laatstelijk bij de Leeuwenbergh gemeente in Utrecht) en was universitair hoofddocent sociale ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

→  Toen het oude Israel bevrijd was uit slavernij, was men nog niet van zijn verslaving af.  

Het verhaal van het Gouden Kalf is er een prachtig voorbeeld van, dat tot op de dag van  
   vandaag voortleeft. Religie kan hebzucht versterken.

     →  Toen de Verlichting zijn intrede deed, hielden veel mensen met alle macht vast aan oude tradities omdat vrijheid een griezelig begrip was. Men was verslaafd aan zijn/haar positie ten aanzien van God en de medemens.

    →  Toen de economie van de vrije markt doorzette, raakten veel mensen verslaafd aan geld en goed en trad een nieuw soort slavernij op: goedkope arbeid. De vrije markt werkt zo verslavend dat de verzorgingsstaat wankelt.

    →  Toen het joodse geloof zijn opvolgers kreeg in christendom en islam (7de eeuw) werd bevrijding uit de slavernij vergeestelijkt en werd de slavernij juist versterkt. Zo is bijvoorbeeld, door verslaving aan zijn positie, de man niet bereid te veranderen.

    →  Toen de mensenrechten na de oorlog gepubliceerd en gehandhaafd werden, traden allerlei verslavingen aan het daglicht: eten en andere genotmiddelen tot en met gokverslaving.

    →  Kan de slavernij werkelijk afgeschaft worden?

Deze vraag is een must voor vrijzinnigen.

 

Geloof en Samenleving – 27 januari 2013

 

Ken Wilber en zijn betekenis voor eigentijds vrijzinnig geloven

 

Rev. dr. Hans le Grand

Rev. dr. Hans le Grand is natuurkundige, financieel econoom en theoloog en als predikant erkend door de Engelse Unitarische kerk, een geloofsgemeenschap die zeer veel lijkt op de Nederlandse NPB. Hans geeft zijn predikantschap op dit moment vorm door het geven van gastpreekbeurten en lezingen in meer dan 20 NPB-afdelingen. De vragen waar hij zich wat dat betreft met name mee bezighoudt zijn: Wat geloven vrijzinnigen? Waarom geloven ze dat? en Hoe kun je dat op een eigentijdse manier vorm geven? 

 

Ken Wilber is een eigentijds Amerikaans denker die een groot aantal religieuze en filosofische stromingen onderzocht heeft, op zoek naar overeenkomsten in hoe mensen zich binnen die stromingen ontwikkelen. In deze lezing zal Hans le Grand ingaan op een aantal van zijn ideeën. Deze geven niet alleen een uniek inzicht in de huidige tijd, maar ook hoe vrijzinnigheid daarin een rol zou kunnen spelen.

Geloof en Samenleving – 18 november 2012

Kennismaking met de mystiek

 

Margreet Meijer

 

Zij studeerde theologie en was jarenlang werkzaam als geestelijk verzorger in verschillende zorginstellingen, waaronder een ziekenhuis in Rotterdam. Sinds een paar jaar bezoekt zij als pastoraal gezant, op vrijwillige basis, Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenschap. De vrijzinnige geloofsgemeenschap van de NPB, afdeling Rotterdam, is haar zendende instantie.

 

Zij zal u kennis laten maken met de mystiek. Kort gezegd gaat mystiek over het zoeken naar God en over de geestelijke weg die een mens daartoe kan gaan. Aan de hand van enkele teksten en door u het een en ander te vertellen over verschillende mystici, hoopt zij dat u iets zult proeven van wat mystiek is en wat de mystieke weg kan inhouden. 
Het is echter een lastig onderwerp, want eigenlijk begint mystiek daar waar spreken ophoudt. Juist voor mystici is God de grote onbekende. Er zijn geen dogma’s om zich aan vast te houden, want God wordt gevonden, of liever gezegd láát zich vinden in de leegte, als men zich ontdaan heeft van alle beelden. Juist dan komt Hij dichtbij, in het binnenste van het hart.

Ook over haar persoonlijke zoektocht, die zij beschreef in het boekje Brak Land, mystiek voor beginners, een reisverslag wil zij deze ochtend iets aan u vertellen.

Het zal dus niet alleen een theoretisch verhaal worden; er is alle gelegenheid om vragen te stellen en over het onderwerp van gedachten te wisselen.

 

Verschenen nov. 2011: 
Brak Land, mystiek voor beginners, een reisverslag
(Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 366 0)

 

Geloof en Samenleving – 28 oktober 2012
Jan Keij: Nietzsche als opvoeder
of: hoe een mens wordt wat hij is

‘Wees een man en volg mij niet na, - maar jezelf! Maar jezelf!’

Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij verzorgt diverse bijscholingscursussen voor huisartsen, specialisten, maatschappelijk werkers en therapeuten. Hij schreef o.a. de boeken Zekerheid over onzekerheid(Elsevier, 2000), De filosofie van Emmanuel Levinas (2006, 4de druk 2009) en Nietzsche als opvoeder, of: hoe een mens wordt wat hij is (2011/2de druk 2012).
Nietzsche wordt vaak vanwege zijn wat stoer klinkende idee van de wil tot macht neergezet en getypeerd als een negatieve, nihilistische denker. Jan Keij zal echter aangeven dat Nietzsche de HUMANE denker is die de mensheid wil emanciperen, dat wil zeggen aanzetten tot een onafhankelijk, zelfstandig leven. Hij zal daarbij allerlei misverstanden en vooroordelen (zoals over de wil tot macht, en Nietzsche en het nazisme) rechtzetten.
Op deze ochtend
is het nieuwe boek van Jan Keij, Nietzsche als opvoeder, verkrijgbaar.

 

Geloof en Samenleving – 23 september 2012
Marinus Knoope: De creatiespiraal - Natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid

Marinus Knoope, fysicus, hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen. In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert.

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren.

Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren.

Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in het boek De creatiespiraalbeschreven: ISBN 9789080467712

Geloof en Samenleving – 24 juni 2012

Het lied van de ziel - Ronald Naar

Ronald Naar studeerde af als wijsgerig pedagoog en richtte zich vervolgens op drama, stem en zang.

Bij diverse zangpedagogen werkte hij aan zijn (klassieke) zangstem. Hij leidt een aantal vocale ensembles, geeft workshops en vertolkt liedjes.

Steeds zoekt hij naar een authentieke verbinding van mens en lied.

In deze bijeenkomst zingen we eenvoudige, vaak meerstemmige, muziek uit allerlei delen van de wereld. De liederen zullen zodanig gekozen worden dat heel diverse stemmingen en sferen de revue passeren. Er is ruimte voor korte bezinning n.a.v. een gedicht of een tekst. Vaak zullen liederen afkomstig zijn uit levensbeschouwelijke tradities, het zijn dan echter geen specifieke geloofs-overtuigingen maar eerder universeel menselijke religieuze ervaringen die bezongen worden.

Het thema waar omheen de liederen gekozen worden is vanochtend: heelheid en gebrokenheid.Elke religieuze traditie bezingt het verlangen naar heelheid. Samen zingen schept ruimte waarin je elkaar kunt ontmoeten. Zingen opent het hart, verbindt ons met onszelf en elkaar.

Ook mensen die van zichzelf denken niet (zo goed) te kunnen zingen, zijn van harte uitgenodigd! Het gaat in deze bijeenkomst niet om de prestatie maar om de beleving en het plezier van het samen zingen.

Ronald Naar (www.zingenddoorhetleven.nl) leidt de bijeenkomst en zorgt voor een speelse, uitnodigende en lichte benadering. De vanzelfsprekende plaats die samenzang in veel Afrikaanse culturen inneemt, is voor hem een grote inspiratiebron.

Geloof en Samenleving – 20 mei 2012

Vriendschap als kleinkunst

Dick Kleinlugtenbelt

Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof. Hij geeft op diverse plekken lezingen en cursussen op het gebied van levenskunst, ethiek, socratische gespreksvoering en vriendschap. In 2010 verscheen zijn boek ‘Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander’. Eerder schreef hij: ‘Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven’.

In de lezing staan we stil bij onder meer de volgende vragen: wat is (de betekenis) vriendschap? Wanneer ontstaat vriendschap? Wanneer ben je bevriend met elkaar?

 

29 april 2012

Harm Knoop  'Dromen met Jung'.

Minstens vijf dromen dromen we elke nacht, tweeduizend per jaar, hoeveel dromen in een heel leven?
Volgens Sigmund Freud zijn dromen ‘de koninklijke weg van het onbewuste’. De weg waarlangs ons diepe innerlijk zich laat horen en vooral zien. Ons iets vertelt wat we niet zouden moeten willen negeren. Dat diepe innerlijk, ons onbewuste: bij ieder mens heel persoonlijk gekleurd. En deel van een oneindig groot geheel, ‘het collectief onbewuste’ (naar Carl Jung). Daar, in onze donkere diepte verborgen, huist een onuitputtelijke bron van wijsheid en waarheid, een bron van vitaliteit en kracht die een taal spreekt die wij kwijt zijn geraakt na onze kinder-tijd. Een taal van beelden en symbolen die zich niet stoort aan onze aangeleerde logica en begrippenkaders. De taal van de ziel, van kunst en religie, de taal van de liefde.
Tijdens de ontmoeting in het NPB-huis vertelt Harm Knoop over dromen en hun dynamiek. En vooral over de eigen taal van dromen. Die taal is te leren. Voor wie het durft. Voor wie de eigen bron van wijsheid wil laten stromen.
Harm Knoop is voorganger bij de NPB Amerongen.

25 maart 2012 - De Druïden - Taco IJzerman

Taco IJzerman is coach en biologisch tuinder. ‘Hij probeert de energie van hoofd, hart en handen allemaal te leven en met elkaar in harmonie te houden.’ Hij maakt sinds 1997 deel uit van de Druïdengroep (grove) de Dassenburcht en is regelmatig voorganger in vrijzinnige kerken in Nederland (NPB en UU Amsterdam). De rode draad in zijn werk en leven is een groene: de natuur en de cycli van de seizoenen als spiegel en ritme. Veel Druïden in Nederland maken deel uit van de Engelse Order of Bards, Ovates en Druids. Deze verzorgt een scholingsweg waarin de oude lessen van de Druïden als basis dienen voor zelfontwikkeling en individuele ontplooiing en organiseert bijeenkomsten, cursussen en (zomer)kampen rond de jaarvieringen.

Daarnaast is Taco lid van de Franse 'Ordre des Enfants de la Terre'

Druïden vieren de cyclus van het jaar met acht feesten, acht momenten die de overgangen en hoogtepunten van het jaar accentueren. We vieren altijd in een cirkel, vaak buiten in de natuur, waar de elementen Aarde, Water, Vuur en Lucht ons omringen, of binnen in een kring die we met onze gezamenlijke aandacht en aanwezigheid kracht geven. De ceremonie is een gezamenlijke activiteit, die wel eens omschreven is als poëzie in ruimte en beweging. Een aantal aanwezigen zal gevraagd worden een rol te vervullen in de viering.

Het oude Keltische jaar begon met Samhain / Halloween, de oogst is binnen en op de voorraden (voedsel, inspiratie, energie) van het oude jaar moeten we de winter doorkomen. Met midwinter / kerst vieren we de donkerste en langste nacht waarin het licht herboren wordt.

Rond 1 februari is alles nog koud, maar verschijnen de eerste tekenen van nieuw leven sneeuwklokjes, knoppen aan bomen en struiken, plannetjes. Op 25 maart vieren we het begin van de lente. De lente-equinox, het moment dat dag en nacht even lang zijn, evenwicht tussen licht en donker, binnen en buiten. We markeren de overgang naar het lichte seizoen met onze ceremonie op 25 maart.

In de (moderne) Druïdentraditie spelen de Arthur legenden een inspirerende rol. Uit de ceremonie: ‘De jonge Arthur is geboren in de nacht van de Winterzonnewende. Ons midwinterfeest Alban Arthuan is naar hem genoemd. Hij was het kleine, kleine, kwetsbare licht dat werd geboren toen de wereld in de diepste duisternis verkeerde. Arthur weet als jongen niet dat hij koning zal zijn. Tijdens de jaren (of waren het maanden?) die daarop volgden werd Arthur toevertrouwd aan de goede zorgen van tovenaar Merlijn. Hij was het die Arthur inwijdde in de geheimen van het Leven zelf. Arthur is nu klaar om het Zwaard uit de Steen te trekken. Het Zwaard is het symbool van de Geest. Nu is het nog gevangen in de Steen. De Steen is symbool voor alles waar we bang voor zijn, wat ons hart bezwaart, wat ons zorgen baart, wat onze Geest belemmert werkelijk vrij te zijn. Maar Arthur kan en wil het Zwaard bevrijden uit zijn beperking!’

Arthur verbeeldt heel krachtig het 'wakker worden' van dit seizoen.

De steen en het zwaard worden meegenomen naar de bijeenkomst.
We zullen kijken of het Arthur (m/v en van 7 tot 97 jaar) weer lukt het zwaard op te nemen!

  

 

26 februari 2012

De spiritualiteit van Eckhart Tolle

Crisis als opmaat voor ‘een nieuwe aarde’

Evert van de Ven

Evert van de Ven schrijver van ‘Het Kompas’

is trainer, coach en verzorgt sinds 1995

lezingen, cursussen, individuele begeleiding,

leergangen en retraites vanuit de visie van

Eckhart Tolle, incidenteel in samenwerking

met Eckhart Tolle/Kim Eng.

De oorspronkelijke spirit van de Nederlandse geest is vrijheid minnend, ontdekkend en zeer vruchtbaar, gedijend op het kompas van open nieuwsgierigheid.

In dit vormveld schiep de geest antwoorden op het gebied van kunst, wetenschap, techniek en levensvisie. Deze spirit heeft zich echter de laatste honderd jaar in toenemende mate in slaap laten sussen door egocentrisch individualisme, ongetemperde welvaart en botte onverschilligheid. Er is veel bezieling verloren gegaan, creativiteit heeft het veld moeten ruimen voor reactiviteit.

Het oude kompas van open nieuwsgierigheid lijkt niet opgewassen tegen de eisen van deze tijd, het lijkt alsof het geen richting meer weet te bepalen. In een verbluffend hoog tempo brokkelen letterlijk en figuurlijk levensvisie en structuren af en neemt, ondanks het -soms paniekerig- ingrijpen, het oude geloof in controle en de maakbaarheid van het bestaan af. En juist dit is een geluk bij een ongeluk: de ontmaskering van onze ‘gepimpte’ welvaartsstaat wekt namelijk de spirit uit zijn slaap. Daarom vraagt juist de tijd waarin we nu leven om een herijking van het verwaarloosde kompas, waarin ook de Nederlandse geest opnieuw tot ontwikkeling kan komen.

Het loslaten van het oude geloof gaat niet zonder slag of stoot; het gaat gepaard met angst, onzekerheid en zinloosheid. Maar tegelijkertijd opent zich een nieuwe ruimte, een ruimte die een andere opvulling van ons vraagt dan de oude consumptieve dwangmatigheid met meer van hetzelfde, onszelf en de aarde uithollend en verwaarlozend. De nieuwe ruimte is een open, onbeschreven ruimte voor nieuwe vormen, nieuwe mogelijkheden, zingeving en levensvisie.

In ‘Een nieuwe aarde’, het tweede boek van Eckhart Tolle, beschrijft hij deze ruimte en geeft hiermee een nieuwe richting aan; hij geeft ons een kompas om op te varen. De open onbeschreven ruimte is een vormveld, waarin de spirit van de Nederlandse geest zich als een vis in het water voelt; het geeft richting aan een zinvol bestaan vanuit nieuwsgierigheid, openheid en vrijheid. Deze spirit voelt en neemt enthousiast verantwoordelijkheid om zich op elk moment, elk NU, door dit herijkte kompas te laten leiden.

In ´Het Kompas, levenslust en levenskunst in de praktijk gebracht’ (Ankh Hermes) heb ik mede aan de hand van de ervaringen van de vele cursisten een zeer praktisch en uitnodigend boek geschreven om de visie van Eckhart Tolle in de dagelijkse praktijk toe te passen.

In deze lezing zal Evert van de Ven aandacht besteden aan Tolle’s visie en zijn boek ‘Het Kompas’ over de overgang van een objectbewustzijn - met de gebondenheid van de mens aan ego, structuur en materie naar een ruimtebewustzijn - met de vrijheid en open nieuwsgierigheid voor een creatief, zinvol bestaan. Van grijpen, vasthouden en stollen, naar loslaten, waarnemen en stromen.

Comments