Over Het Venster

Het Venster is...... een open geloofsgemeenschap

Het Venster erkent geen bindende dogma's. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten en rituelen, ongeacht sekse, leeftijd, ras, huidskleur of seksuele voorkeur.
De zondagmorgen is een spiritueel ontmoetingspunt, een plek om te inspireren en geïnspireerd te worden. Oude verhalen en tradities kunnen daarbij vanuit een nieuw perspectief worden bezien en gewaardeerd.

... een vereniging

Het Venster is een echte vrijwilligersorganisatie, met een grote betrokkenheid van de leden en donateurs. Alles is kleinschalig: klein bestuur; projectgroepen voor deelgebieden als: pastoraat, vieringen, financiën, PR, enz.; aandacht voor kringen (o.a. poëziekringen).
Het Venster is formeel geen kerk, maar een vereniging. Men kan dus lid zijn van Het Venster en daarnaast lid blijven van de eigen kerk.

... een platform van spirituele activiteiten

Behalve (vrijzinnige) kerkdiensten organiseert Het Venster verschillende soorten thema-bijeenkomsten:

  • voor de serie Geloof en samenleving worden sprekers uitgenodigd die iets bijzonders en inspirerends te melden hebben op het gebied van kunst, cultuur, samenleving of religie;
  • de serie Ontmoetingen wordt voorbereid door enkele NPB-leden rond een onderwerp dat hen raakt; de belangrijkste elementen zijn: laagdrempeligheid, afwisseling en ruimte voor creativiteit.
  • in de serie Verhalen onderweg doet Henk Harmsen verslag van zijn uitstapjes op theologisch gebied en verrast hij de aanwezigen met nieuwe teksten en liederen.
Verder is er bij Het Venster ruimte voor eigentijdse, doordeweekse spiritaliteit:
  • gesprekskringen
  • meditatie
  • een reiki-lichtkring
  • inloopochtenden.
Contactblad

Driemaal per jaar verschijnt het contactblad Ruimte in 't Veen. Leden en donateurs ontvangen het blad gratis; van anderen vragen we een bijdrage van € 6,-- per jaar.
In deze uitgave vindt u artikelen op het gebied van geloof en levensovertuiging, waarvan de breedte niet is aan te geven. Zoals de naam al zegt staat het begrip ruimte centraal: ruimte voor diversiteit en creativiteit om in vertrouwen de eigen levensweg te gaan.

Het Venster

Het adres van Het Venster is Vijftien Morgen 2, Veenendaal (achter apotheek Kerkewijk).

De bijeenkomsten op zondag beginnen meestal om 10 uur; om elf uur is er dan koffie. 

Comments