Vereniging

Correspondentieadres


U kunt met ons digitaal corresponderen

of schrijven naar:

Secretariaat Het Venster

Dijkhorstheim 33

3907 NB Veenendaal

 
Algemeen


Werkzaamheden

De plaatselijke afdeling van Het Venster draait bijna geheel op vrijwilligers.

Hun taken:

  • pastorale zorg
  • beheer en onderhoud van het Venster
  • contacten met voorgangers, sprekers en de media
  • deelname aan (oecumenische) samenwerkingsverbanden
  • enz. enz. enz.
Zij doen dat graag - anders waren ze er waarschijnlijk niet aan begonnen en hielden ze het zeker niet vol. Maar zij zijn niet zo aan hun taken ge-hecht dat anderen niet mogen helpen. Als u tijd en energie hebt ...., welkom!

Giften en legaten

Financiële hulp is voor ons onmisbaar. Desgewenst kunt u aan giften een bijzondere bestemming geven, zoals 'pastoraat', 'onderhoud gebouw', 'inrichting' of 'bijzondere evenementen'.

Niet-leden die minimaal € 65,- per persoon per jaar afdragen worden officieel donateur. Zij hebben dezelfde positie binnen de vereniging als leden, met uitzondering van het stemrecht tijdens ledenvergaderingen. Zij krijgen wel alle informatie en hun meedenken stellen wij zeer op prijs.

Lidmaatschap

Als u lid wordt van Het Venster, hebt u het recht mee te denken en mee te beslissen over toekomstige activiteiten. Om te kunnen voortbestaan is per persoon gemiddeld € 200 per jaar nodig. Wij vragen een minimale bijdrage van € 75,00 per jaar.

Het rekeningnummer is: NL39 INGB 0000 6117 76 t.n.v. geloofsgemeenschap NPB Veenendaal.

Alle bijdragen aan het Venster zijn als gift aftrekbaar. De overzichten van bank gelden als bewijs. De penningmeester is graag bereid inlichtingen te geven over mogelijkheden als collectebonnen of de toekenning van een legaat.

Oproep

Wij zijn heel benieuwd naar uw mening op deze website.Als u wilt reageren kunt u natuurlijk mailen.  Zowel lovende als kritische reacties kunnen waardevol zijn!
 

Comments