11-21

11 voorbij duisternis 
ook het licht gaat weer voorbij 
wat zal ìk dan doen? 

12 hoor rechtvaardigheid 
waar je nu gekomen bent 
wees groot in jezelf 

13 levend sprankelend 
de meester is in jezelf 
wees de bron 

14 wat je zegt en doet 
van binnenuit is de kern 
begrijp met je hart 

15 goddelijke mens 
aanbid in nederigheid 
- en keer naar binnen 

16 verdeeldheid in mij 
brengt verdeeldheid op aarde 
maak jezelf tot één 

17 zintuigen voorbij 
open om te ontvangen 
zie, hoor, met je zijn 

18 begin als einde 
vraag niet naar verre einder 
einde als begin 

19 je was eer je werd 
materie overstijgend 
- ken de vijf bomen 

20 goddelijke kracht 
aanwezig in het kleine 
bewerk de aarde! 

21 aanwezigheid naakt 
twijfel wil openbreken 
bewaak het moment 
Comments