33-43

33 hoor je hart spreken 
ieder heeft een eigen weg 
leef je talenten 

34 samen onderweg 
voel de duisternis 
sta op en verder 

35 overweldigend 
veel dingen in het leven 
houd je handen vrij 

36 zin van nu is nu 
open hart bij nacht en dag 
naakte kwetsbaarheid 

37 naakt en schaamteloos 
leven zonder zekerheid 
verbinding met … 

38 duistere dagen 
tastend naar zekerheden 
ik ben zelf de weg 

39 ik volg mijn weten 
volg alleen mijn eigen stem 
schrandere onschuld 

40 leven overspoelt 
als je niet staat in de bron 
omvergeworpen 

41 innerlijk weten 
in (je) handen gegeven 
vermenigvuldigt 

42 mensen zijn zwervers 
aandachtig in voorbijgaan 
mens onder mensen 

43 bemin de liefde 
en bemin je geliefde 
zij zijn samen één
Comments