77-87

77 alles is alles 
en alles is overal 
als je diep ervaart 

78 eerst door duisternis 
alle ego afgelegd 
ontdek je de bron 

79 geen mens is heilig 
en ieder mens is heilig 
innerlijk weten 

80 leef in de wereld 
je lichaam overstijgend 
in verbondenheid 

81 rijkdom brengt macht 
durf alles kwijt te raken 
wortel in je kracht 

82 vuur: warm, verterend 
zoek de Christus in jezelf 
voel zuivere pijn 

83 ideeën, beelden 
wij kunnen slechts waarnemen 
de bron overstijgt 

84 verklein je ego 
zelfkennis is godskennis 
goddelijke aard 

85 van het paradijs 
door alle duisternissen 
naar het paradijs 

86 niet in zekerheid 
vaststaande waarden, normen 
immer onderweg 

87 ik ben een aards mens 
materie-afhankelijk 
leef vanuit je ziel
Comments