99-109

99 los van verleden
binnengekomen in nu
volledig levend

100 ruimte voor ieder
het heilige is heilig
elk ontvangt zijn deel

101 afstand nabijheid
leerling van de eeuwige
op afstand nabij

102 toegang gesloten
vanuit mijn onvermogen
blokkeer ik ook jou?

103 kiezen om te doen
opstaan en je wapenen
gesloten voor angst

104 lege handeling
verenigd met het ene
volle handeling

105 heb je ouders lief
loslaten eigen wegen
bespot verstoten

106 alles tezamen
en het één en het ander
enkelvoudig één

107 eigen weg volgend
zoekend dwalend verloren
vinden in liefde

108 kus mij, drink van mij
ik kus jou en drink van jou
vloeien in elkaar

109 leef in de wereld
deel uit van je overvloed
je krijgt wat je geeft

Comments