Paul Stegenga‎ > ‎

mooie citaten en gedachten
Ons witte NPB kerkje is omgedoopt tot "Het Venster" ruimte voor bezinning en bezieling..
Mooie alliteratie en ook heel goed gevonden. Vooral het eerste woord geeft ruimte.
Een venster heeft voor mij iets benauwends, liever kijk ik zonder venster de wereld in.. maar ja.. je hebt tegenwoordig hele hele grote vensters. Dan kun je ook alles ongehinderd bekijken.
Zo'n groot venster zit er (denkbeeldig) nu in ons kleine witte gebouwtje, dat is humor en daar geniet ik van. Leuke mensen die vrijzinnigen..


Zoeken naar zin blijft voor mij een levenstaak, mensen lopen veelal achter elkaar en zichzelf aan, ik ben ook een mens..:-) maar toch, leven kan zin krijgen als we naar de geest van onze grote voorganger proberen te leven.
Levinas geeft het goed aan, de ander, die alleen kan je zin geven.
Dat is misschien wel onze grootste opdracht zoeken en herkennen van die Ander.


Doodgaan, dat is als een boot die naar de horizon glijdt. Op een goed moment zie je hem niet meer.
Maar omdat je hem niet ziet, wil dat nog niet zeggen dat hij er niet meer is.
uit Marianne Hennezel, De intieme dood- Levenslessen van stervenden. (uit liedjes voor de onbekende Henk Harmsen)

Mensen zie je niet als huizen, bomen en sterren. Je ziet ze in de verwachting hen op een bepaalde manier te kunnen ontmoeten en hen daardoor tot een deel van het eigen innerlijk te maken. Het beeldvermogen dwingt ze in een vorm waarin ze bij de eigen wensen en verlangens passen, maar maakt ze ook zo dat in hen de eigen angsten en vooroordelen kunnen worden bevestigd. We kunnen zelfs niet met zekerheid en zonder vooringenomenheid de uiterlijke contouren van de ander waarnemen. (uit Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier)
 
 
Zachte krachten zullen winnen.
De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.
 
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allens voorschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w' als onze harten aandachtig luistren
 
in alle tederheden ruisen horen
als kleine schepen in de grote zee.
Liefde is de zin van 't leven der planeten,
en mensche' en diere' . Er is niets wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
 
Henriette Roland Holst.
Comments